Lid worden

Geplaatst op door

Als u van plan bent lid te worden van de Wielervereniging Tourmalet, dan kunt u onderstaand inschrijfformulier downloaden, invullen en dit afgeven of opsturen naar onderstaand adres:

Secretariaat WV Tourmalet, Fransebaan 2,  5113 BB  Ulicoten (NL)

E-mail adres: secretariaat@wvtourmalet.nl

Als voorwaarde stelt de vereniging  WVTourmalet, dat u bereid moet zijn minstens 1 keer per jaar te helpen bij een door de vereniging georganiseerd evenement.

De contributie bedraagt Euro 50,– per seizoen (1) en wordt geïncasseerd via een automatische incasso.

Voor de kleding (2) is een eigen bijdrage vereist van Euro 200,– per compleet tenue voor de periode van 5 jaar.

U dient voor de jaarlijkse contributie een doorlopende machtiging te ondertekenen waarbij u toestemming geeft voor een automatische incasso.

De eigen bijdrage voor de kleding dient u bij aanmelding te voldoen, contant of door overschrijving op onderstaand rekeningnummer:

IBAN: NL39 RABO 0103821945

t.n.v. wielervereniging Tourmalet o.v.v. borgsom kleding, en uw naam.

Ondergetekende wordt lid (3) van de wielervereniging Tourmalet:

Naam :

Straat :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mailadres :

Geb. Datum :

Datum: Handtekening:

(1): Indien voorradig, word u als nieuw lid van WV Tourmalet clubkleding verstrekt. Deze  kleding blijft eigendom van de wielervereniging en dient bij beëindiging van uw lidmaatschap terug te worden gegeven aan wielervereniging Tourmalet.

(2): Indien u geen of weinig fiets ervaring hebt, adviseren wij u eerst een paar keer mee te rijden om te ervaren hoe het is om in een groep te rijden alvorens u lid wordt

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u de Wielervereniging  Tourmalet toestemming om uw gegevens te beheren, in verband met juist en nauwkeurig bijhouden van de lid-gegevens.

Wij zullen al het nodige doen om uw gegevens te beveiligen en gebruiken uw lid- gegevens uitsluitend voor het doel waartoe ze verzameld zijn.

Op uw verzoek verlenen wij u inzage in uw eigen opgeslagen lid-gegevens. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de Secretaris van de vereniging.